Duurzaam isoleren met inblaaswol

Waarom kiezen voor GuySolutions@home als erkend installateur?

GuySolutions@home bvba = erkend installateur

Gezien het na-isoleren van spouwmuren een gespecialiseerde techniek is, heeft de overheid een kwaliteitskader ontworpen dat eisen stelt aan de installateurs en garanties biedt voor hun klanten.

Enkel de installateur die werkt met een ATG-label (AgrémentTechnique/Technische Goedkeuring) komt nog in aanmerking voor premies.
Het ATG-CERTIFICAAT voor GuySolutions@home = BAI-552-4870-2886-01.
Er worden controles uitgevoerd op de plaatsing van het product/systeem. Zowel de fabrikant, het systeem als de installateur worden gecontroleerd via audits, werfbezoeken en monsteropnames. Nodige kennis wordt afgetoetst via examens.

GuySolutions@home werkt conform de kwaliteitsgarantie STS 71-1 (of beter gezegd werkt volgens de regels van de kunst). Je krijgt niet alleen professioneel advies bij opmaak van offerte maar ook werken zelf worden persoonlijk uitgevoerd conform de gemaakte afspraak! Dit brengt met zich mee dat er in de eerste graad wordt toegezien op kwaliteit van de uitvoering van de werken.

Dankzij deze manier van werken kent GuySolutions@home al heel veel tevreden klanten. De beste reclame is dan ook onze mond–tot–mondreclame.

 

 

GETUIGSCHRIFTEN: Guy Bertin 

 • Knauf Insulation opleiding
  (Opleidingscentrum Knauf te Visé ) 
 • ATG certificaat BAI 552-4870: uitvoeren van de voorafgaande inspectie ter voorbereiding van de na-isolatie van spouwmuren met in-situ-isolatieproducten
  (BCCA te Brussel)
 • Workshop thermografie – warmtescan
  (Testo te Gent)
 • Energiezuinige renovatie – isolatie en luchtdichtheid
  (Cevora te Kortrijk)
 • Blowerdoor - hoe luchtdichtheid meten
  (Cevora te Kortrijk) 
 • Bouwknopen - Luchtdichting - isolatiematerialen
  (Acasus duurzaam wonen, bouwen en renoveren) in samenwerking POM Westvlaanderen en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie West-vlaanderen)

GETUIGSCHRIFTEN: Cecile Eggermont

 • Knauf Insulation opleiding
  (Opleidingscentrum Knauf te Visé)
 • Workshop thermografie - warmtescan
  (Testo te Gent)
 • ATG certificaat BAI 552-4870: uitvoeren van de voorafgaande inspectie ter voorbereiding van de na-isolatie van spouwmuren met in-situ-isolatieproducten
  (BCCA te Brussel)

Zowel installateur als product voldoen aan de technische specificaties.

GuySolutions@home: ATG BAI-552-4870-2886-01

Supafil cavity wall 034: ATG 12/2886

Erkend installateur ATG