Dankjewel Cecile en Guy

Samen met vrouwke Cecile kwam Guy ter plaatse om de werf te inspecteren ! Guy deed de opmetingen, Cecile de PR.
Nog dezelfde avond en ter plaatse werd een glasheldere offerte opgemaakt van de uit te voeren werken. We spraken een datum af en zo geschiede.
Daarnaast kregen we een grondige uitleg van de te krijgen premies, alweer bij monde van Cecile.  Ze hielp ons de premies aan te vragen.
Stipt op tijd en met de nodige zin voor perfectie werd de isolatie aangebracht. “Dat we noois meer te koed of te warme gaan eine”, hebben we dus aan deze warme mensen te danken.
Dat het premiegeld reeds op onze rekening staat, zou reeds kunnen volstaan om deze getuigenis voor te dragen.  Maar de stiptheid en het vakmanschap zijn dat evenzeer.
Nancy – Lendelede

 

Nooit meer té warm of té koud!