Premies isoleren

Dankzij de aantrekkelijke premies kunt u uw investering snel terugwinnen. De effectieve energiebesparing zal op termijn een veelvoud opleveren van de subsidie die u kunt ontvangen, dit is op termijn pure winst.

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u voor renovatie en energiebesparende investeringen online “Mijn VerbouwPremie “ aanvragen (één loket voor uw aanvraag van alle premies)
Iedereen die investeert in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw), zal afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun kunnen aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie (zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en gascondensatieketel) en investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren).

 

Mijn VerbouwPremie voor dakrenovatie – dakisolatie of zoldervloerisolatie in bestaande woningen

 

VOORWAARDEN :
woning > 15 jaar
geplaatst door aannemer
minimale isolatiewaarde Rd ≥ 4,50 m²K/W

BEDRAG PREMIE (tot en met 31/12/2023 -> afhankelijk van uw gezinsinkomen en – samenstelling)
* 8 euro/m² dakisolatie (hoogste inkomenscategorie) -> bedrag maximum 40% van factuurbedrag
* voor gezinnen met middelste inkomenscategorie -> 35% van het factuurbedrag
* voor gezinnen met laagste inkomenscategorie eigenaar-bewoner of verhuur sociaal verhuurkantoor -> 50 % van het factuurbedrag

VERHOGING PREMIE
in combinatie met asbestverwijdering of klanten die beschikken over uitsluitend nachttarief.

 

 

Mijn verbouwPremie voor isolatie van een buitenmuur via binnenzijde van bestaande woningen

 

VOORWAARDEN :
woning > 15 jaar
geplaatst door aannemer met een BIM certificaat -> link maken met pagina voor het certificaat *
minimale isolatiewaarde Rd ≥ 2,00 m²K/W

BEDRAG PREMIE (tot en met 31/12/2023 -> afhankelijk van uw gezinsinkomen en – samenstelling)
* 15 euro/m² binnenmuurisolatie (hoogste inkomenscategorie) -> bedrag maximum 40% van factuurbedrag
* voor gezinnen met middelste inkomenscategorie -> 35% van het factuurbedrag
* voor gezinnen met laagste inkomenscategorie eigenaar-bewoner of verhuur sociaal verhuurkantoor -> 50 % van het factuurbedrag

VERHOGING PREMIE
klanten die beschikken over uitsluitend nachttarief.

 

 

FOLDER VERBOUWPREMIE VLAAMSE OVERHEID JUNI 2022

SIMULATOR
Aan de hand van de simulator van Mijn VerbouwPremie kunt u op een eenvoudige manier nagaan welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt.
De simulator baseert zich op het gezamenlijk inkomen, de ouderdom van de woning, of u eigenaar-bewoner bent of niet en de diverse werken die u van plan bent om uit te voeren
www.apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie

PREMIEZOEKER
Zowel de verschillende overheden, de netbeheerders, de gemeenten als de provincies geven premies.
Of u in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie.
www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie of www.premiezoeker.be

VLAAMSE DAKISOLATIENORM
Sinds 2015 is de Vlaamse dakisolatienorm van kracht. Het niet voldoen aan bepaalde basiseisen op vlak van dakisolatie kan hierdoor sinds 2020 aanleiding geven tot het onbewoonbaar verklaren van een woning.
Meer informatie over de Vlaamse Dakisolatienorm, als eigenaar, huurder of verhuurder van een gebouw kan je terugvinden op https://www.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/dakisolatie-is-verplicht

KADASTRAAL INKOMEN
U kunt vermindering krijgen op de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw bij ingrijpende energetische renovatie. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet.
Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een energieprestatiecertifciaat, het EPC BOUW. Op onderstaande link, is de info terug te vinden betreft de korting op het kadastraal inkomen bij een ingrijpende energetische renovatie.
https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-ingrijpende-energetische-renovatie

Nooit meer té warm of té koud!